Medifind.uk platformunda bulunan tıbbi sağlayıcılar sıkı kalite güvencesi ölçütlerine uymak zorundadır. Sağlık hizmeti sunucularını üç ana kritere dayanarak seçiyoruz:

• Tıbbi kalitesi

• Uluslararası hastaları tedavi deneyimi

• Hasta memnuniyeti

 

Tıbbi kalite
Tıbbi kalite, uluslararası kabul görmüş akreditasyonlara ve JCI, Temos ve ISO gibi standart- lara dayanmaktadır. Şemsiye akreditasyon kuruluşu (“akreditörlerin akreditörü”) ISQua’dır. Bu akreditasyon ve sertifikalar klinik profillerde listelenmiştir Doktor deneyimi ve eğitimi bir klinikteki tıbbi kaliteyi değerlendirmek için de önemlidir

 

Uluslararası hastalarla deneyimler
MEDIFIND kliniklerde ve hastanelerde uluslar- arası tedavisi konusunda deneyimli tesis ve doktorlarla çalışır. Tedavi süresince tercüman desteği sağlar.